###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
 • Hệ thống thí nghiệm tự động 'roboTest R'
 • Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm kéo
 • Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm kéo

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest R"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest R" (có cực - Polar) được sử dụng cho thí nghiệm kéo tự động trên mẫu thử kim loại (VD như EN 10002-1) hoặc thí nghiệm kéo & uốn tự động trên mẫu thử chất dẻo (VD như theo ISO 527-2, ISO 178 or ASTM D638).

 • Có thể gia cố hệ thống vào các máy thí nghiệm vật liệu từ 5 - 2000 kN.
 • Rô bốt công nghiệp 6 trục (Six-axis industrial robot) được dùng để vận chuyển mẫu thử.
 • Khay chứa mẫu đa dạng có thể chứa đến 600 mẫu (tùy thuộc vào đường kính mẫu thử).
 • Có thể thí nghiệm mẫu thử có trọng lượng đến 30 kg.
 • Có thể sử dụng nhiều máy thí nghiệm vật liệu trên cùng 1 hệ thống.
 • Có thể di chuyển cánh tay rô bốt sang vị trí "Park" để vận hành bằng tay, cho phép người dùng tiếp cận tự nhiên với máy thí nghiệm vật liệu.
 • Có thể dùng 'roboTest L' nạp mẫu cho các máy khác (VD như thiết bị đo độ dai va đập, đo màu (colorimeters).
 • Kiểm soát thông qua bộ điều chỉnh công nghiệp với phần mềm tự động autoEdition2.
 • Các linh kiện tùy chọn bao gồm: bộ đọc barcode (barcode reader), thiết bị đo mặt cắt, độ cứng & độ nhám (cross-section, hardness and roughness measuring device), buồng ổn nhiệt (temperature chamber), phân tích phổ (spectral analysis)...

Videos

 

Tensile and flexure tests on plastics specimens - Zug- und Biegeversuche an Kunststoffproben

Robotic testing system 'roboTest R' for tensile and flexure tests on plastics specimens - Roboter-Prüfsystem ...
Video 00:01:55
154_roboTest_R_01.wmv (28 M)
 

Tensile Test on Composite Materials, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 150 kN for tensile tests on ...
Video 00:05:17
20_Tensile_Test_on_Composite_Materials.wmv (32 M)
 

Impact Strength Testing of Izod Plastic Specimen, Integrated Notch Milling Unit, Automated, Tempered

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with pendulum impact tester and integrated notch milling unit for ...
Video 00:05:40
12_Impact_Strength_Testing_of_Izod_Plastic_Specimen.wmv (31 M)
 

Zwick Robotic Testing System for Tensile Tests on Thin Sheet

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 100 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:05:49
04_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Tensile_Tests_on_Thin_Sheet.wmv (33 M)
 

Bending Test on Composite Materials, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 20 kN for bending tests on composite ...
Video 00:05:16
18_Bending_Test_on_Composite_Materials.wmv (29 M)
 

Reflection and Transmitted Light Measurement on Plastics, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with Colorimeter for the reflection and transmitted light ...
Video 00:04:48
40_Reflection_and_Transmitted_Light_Measurement.wmv (31 M)
 

Tensile Test on Concrete Steel, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with a Zwick materials testing machines 20 kN and 250 kN with ...
Video 00:06:42
14_Tensile_Test_on_Concrete_Steel.wmv (58 M)
 

Tensile Test on Elastomers, Automated, Polar-type

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 20 kN for tensile tests on ...
Video 00:06:33
24_Tensile_Test_on_Elastomers.wmv (44 M)
 

Automated Puncture Test on Plastics

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with high speed testing machine HTM 2012 for puncture tests on ...
Video 00:04:55
16_Automated_Puncture_Test_on_Plastics.wmv (36 M)
 

Tensile, Bending, Impact Test on Plastics, Automated, Polar-type

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machines 20 kN and 10 kN for tensile tests ...
Video 00:06:05
26_Tensile_Bending_Impact_Test_on_Plastics.wmv (37 M)
 

Zwick Robotic Testing System for Heavy Plates

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with 2 material testing machines Zwick 2000 kN for tensile tests on ...
Video 00:06:34
38_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Heavy_Plates.wmv (43 M)
 

Automated Tensile Test on Heavy Plate

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machines 1200 kN and 600 kN for tensile ...
Video 00:05:29
22_Automated_Tensile_Test_on_Heavy_Plate.wmv (38 M)
 

Zwick 'roboTest R' handling system for automated testing of insulin pens

Zwick 'roboTest R' handling system for automated testing of insulin pens with autoEdition2 automation ...
Video 00:03:18
74_Zwick__roboTest_R__handling_system_for_automated_testing_of_insulin_pens.wmv (15.3 M)

Liên hệ hỏi thông tin