###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Hệ thống thí nghiệm tự động 'roboTest F' 
Cận cảnh của mẫu thử mềm 

roboTest F

Hệ thống thí nghiệm tự động 'roboTest F' (bàn kẹp) được thiết kế để thực hiện các thí nghiệm trên các mẫu thử mềm như màng mỏng/ kim loại lá & vải không dệt. Bằng cách sử dụng kẹp mẫu thích hợp, người dùng có thể thực hiện thêm thí nghiệm cho các mẫu thử kim loại, chất dẻo & dây.
 

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest I": Chi tiết của thiết bị kẹp 

roboTest I

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest I" (độ dai va đập) được sử dụng để ổn nhiệt, nạp mẫu & thí nghiệm tự động hoặc bán tự động trên mẫu thử Charpy theo EN 10 045 hoặc ASTM E23 trong phạm vi nhiệt độ từ -180 đến +300°C (tùy chọn đến +600 °C).
 

Hệ thống thí nghiệm tự động 'roboTest L' 
Cận cảnh của khay nạp mẫu 

roboTest L

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest L" (Dài) được sử dụng cho thí nghiệm kéo tự động trên mẫu thử kim loại (VD như EN 10002-1, ASTM E8, JIS Z2201) hoặc thí nghiệm uốn trên mẫu thử chất dẻo (VD như ISO 527-2 (1A, 1B, 1BA), ASTM D790 (IV) hoặc ISO 178).
 

roboTest X used for compression test on iron ore pellets
roboTest X used for measurement of color transmission and reflection  on plastic panels 

roboTest X

the roboTest X robotic testing system enables customized solutions for special applications.