###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Hệ thống thí nghiệm tự động 'roboTest F'
  • Cận cảnh của mẫu thử mềm

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest F"

Hệ thống thí nghiệm tự động 'roboTest F' (bàn kẹp) được thiết kế để thực hiện các thí nghiệm trên các mẫu thử mềm như màng mỏng/ kim loại lá & vải không dệt. Bằng cách sử dụng kẹp mẫu thích hợp, người dùng có thể thực hiện thêm thí nghiệm cho các mẫu thử kim loại, chất dẻo & dây.

  • Có thể gia cố hệ thống vào các máy thí nghiệm vật liệu từ 5 - 250 kN.
  • Hệ thống bao gồm 1 trục di chuyển & 1 khung tròn với 200 giá đỡ mẫu.
  • Có thể thí nghiệm mẫu thử có trọng lượng đến 500 g.
  • Có các giá đỡ mẫu thử bằng kẹp kim loại, bàn kẹp hoặc nam châm.
  • Trục phụ có thể điều chỉnh cho phép trang bị khung tròn với các loại giá đỡ khác nhau. Ngoài mẫu thử kim loại, có thể đặt màng mỏng/ kim loại lá mềm & vải không dệt, kim loại mỏng hoặc thép đúc (mild steel) vào khay chứa mẫu.
  • Có thể thực hiện các thí nghiệm bằng tay - băng nạp mẫu sẽ di chuyển ra để nhận mẫu.
  • Kiểm soát thông qua bộ điều chỉnh công nghiệp với phần mềm tự động autoEdition2.
  • Linh kiện tùy chọn bao gồm: kết nối máy chủ (HOST connection).

Videos

 

Tensile tests on foils - Zugversuche an Folien

Robotic testing system 'roboTest F' for tensile tests on foils - Roboter-Prüfsystem ‘roboTest F’ für ...
Video 00:02:28
209_roboTest_F_Folien.wmv (95 M)