###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest I": Chi tiết của thiết bị kẹp

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest I"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest I" (độ dai va đập) được sử dụng để ổn nhiệt, nạp mẫu & thí nghiệm tự động hoặc bán tự động trên mẫu thử Charpy theo EN 10 045 hoặc ASTM E23 trong phạm vi nhiệt độ từ -180 đến +300°C (tùy chọn đến +600 °C).

  • Có thể gia cố hệ thống vào các máy đo độ dai va đập đến 450J hoặc 750J.
  • Nạp mẫu & tháo mẫu khỏi buồng ổn nhiệt được thực hiện thông qua 1 giá trượt vận hành bằng tay (phiên bản bán tự động) hoặc tự động (phiên bản hoàn toàn tự động).
  • Máy đo độ dai va đập 450J hoặc 750J phiên bản bán tự động: Buồng ổn nhiệt & bộ phận nạp mẫu của "RoboTest I" (độ dai va đập) có công suất cho 10 mẫu thử (tùy chọn đến 21 mẫu thử).
  • Máy đo độ dai va đập 750J phiên bản tự động:
    Buồng ổn nhiệt & bộ phận nạp mẫu của "RoboTest I" (độ dai va đập) có công suất cho 10 mẫu thử (tùy chọn đến 21 mẫu thử) & khay mẫu tích hợp có thể chưa 90 mẫu thử.
  • Thí nghiệm mẫu thử đã được đưa ra khỏi buồng nhiệt độ được thực hiện trong vòng 5 giây.
  • Các linh kiện tùy chọn bao gồm: bộ đọc barcode 2D (barcode reader 2D) và kết nối máy chủ (HOST connection).

Videos

 

Charpy Impact Test on Metals, Automated, Temperature Bath

Zwick robotic testing system ‚roboTest I' with two Zwick pendulum impact testers PSW750 and temperature baths ...
Video 00:07:06
44_Charpy_Impact_Test_on_Metals.wmv (43 M)
 

Charpy Impact Test on Metals, Automated, Tempered

Zwick robotic testing system ‚roboTest I' with pendulum impact tester PSW750 for impact tests on metals ...
Video 00:05:14
34_Charpy_Impact_Test_on_Metals_Automated_Tempered.wmv (28 M)

Liên hệ hỏi thông tin