###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
 • Hệ thống thí nghiệm tự động 'roboTest L'
 • Cận cảnh của khay nạp mẫu

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest L"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest L" (Dài) được sử dụng cho thí nghiệm kéo tự động trên mẫu thử kim loại (VD như EN 10002-1, ASTM E8, JIS Z2201) hoặc thí nghiệm uốn trên mẫu thử chất dẻo (VD như ISO 527-2 (1A, 1B, 1BA), ASTM D790 (IV) hoặc ISO 178).

 • Có thể gia cố hệ thống vào các máy thí nghiệm vật liệu từ 5 - 250 kN.
 • Khay chứa mẫu chứa từ 160 - 600 mẫu (tùy thuộc vào đường kính mẫu thử).
 • Có thể thí nghiệm mẫu thử có trọng lượng đến 1 kg.
 • Có thể nạp mẫu vào khay mẫu di động tại nơi làm việc. Có thể thêm các mẫu thử khác vào khay chứa mẫu trong quá trình tự động.
 • Có thể thực hiện các thí nghiệm bằng tay - băng nạp mẫu sẽ di chuyển ra để nhận mẫu.
 • Có phiên bản riêng của roboTest L cho thí nghiệm vòng "o" ('O' rings).
 • Có thể dùng 'roboTest L' nạp mẫu cho các máy khác (VD như thiết bị đo độ cứng, máy cắt khía (notch-cutting machine).
 • Kiểm soát thông qua bộ điều chỉnh công nghiệp với phần mềm tự động autoEdition2.
 • Các linh kiện tùy chọn bao gồm: bộ đọc barcode (barcode reader), thiết bị đo mặt cắt (cross-section measuring device), kết nối máy chủ (HOST connection), bộ phận đồng ý-từ chối (accept-reject feature), bộ kẹp khử (disposal gripper) & bộ phận hiển thị trạng thái (status display).

Videos

 

Automated Tensile Test on Plastics + Metals

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 200 kN for tensile tests on plastics ...
Video 00:06:11
02_Automated_Tensile_Test_on_Plastics___Metals.wmv (30 M)
 

Tensile Test on Rubber, Automated (X-Linear)

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 20 kN for tensile tests on ...
Video 00:05:28
08_Tensile_Test_on_Rubber.wmv (28 M)
 

Tensile Test on Plastics + Metals, Automated (roboTest L)

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 250 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:04:50
32_Tensile_Test_on_Plastics___Metals.wmv (28 M)