###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy Zwick 1474 được nâng cấp với bộ điều khiển RetroLine tC II

Máy đã qua sử dụng

Máy & thiết bị đã qua sử dụng với chất lượng tiêu chuẩn của Zwick

Zwick cam kết cung cấp máy & thiết bị đã qua sử dụng có chế độ bảo hành & đầy đủ các tính năng:

  • tương thích với các máy mới về vận hành, phạm vi ứng dụng, khả năng cấp điện, khả năng tương thích với các cải tiến trong tương lai, ...
  • Các máy cũ hơn đều được đại tu, nếu cần thiết sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn hiện hành.
  • tuân thủ các hướng dẫn & tiêu chuẩn về an toàn.