###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Các sản phẩm xác định độ nóng chảy & HDT/Vicat

 

Máy đo độ nóng chảy của hạt nhựa

Thí nghiệm ép đùn là phương pháp đơn giản mô tả đặc tính dòng chảy của khối lượng chất dẻo nấu chảy. Phương pháp thí nghiệm này được sử phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý chất lượng & tthí nghiệm tiếp nhận hàng hóa. Nhu cầu đối sử dụng máy đo độ nóng chảy của hạt nhựa khác nhau tùy theo giai đoạn xử lý trong ngày công nghiệp chất dẻo.
 

Máy đo HDT/Vicat theo tiêu chuẩn ISO 75 và ISO 306 

Máy đo HDT/Vicat

Máy đo HDT/Vicat của Zwick được thiết kế cho các thí nghiệm ứng dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu & phát triển, kiểm tra nhập hàng & giám sát sản phẩm cũng như trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Máy có các phiên bản khác nhau với 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu. Máy được kết nối với máy tính cho phép tiến hành các thí nghiệm tham số hóa chuỗi thí nghiệm & hiển thị giá trị đo (tùy chọn).
 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin