###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo HDT/Vicat Standard

Máy đo HDT/Vicat Standard

Máy đo tiêu chuẩn HDT/Vicat được thiết kế cho các thí nghiệm ứng dụng trong các lĩnh vực kiểm tra nhập hàng & giám sát sản phẩm cũng như trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Máy có các phiên bản khác nhau với 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu. Có thể tùy chọn thiết bị tái làm lạnh bên ngoài.

Ưu điểm của máy HDT/Vicat Standard:

  • tham số hóa & đánh giá đơn giản bằng phần mềm thí nghiệm testXpert II của Zwick
  • tùy chọn thiết bị tái làm lạnh bên trong máy giúp nhanh chóng đạt được nhiệt độ khởi động.
  • Có thể tiến hành các thí nghiệm theo các tiêu chuẩn ISO 306, ASTM D 1525, ISO 75 & ASTM D 648