###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo HDT Vicat Allround

Máy đo HDT/Vicat Allround

Máy đo HDT/Vicat của Zwick được thiết kế cho các thí nghiệm ứng dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu & phát triển, kiểm tra nhập hàng & giám sát sản phẩm cũng như trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Máy có các phiên bản khác nhau với 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu. Các máy trong dòng máy Allround đều bao gồm bệ đo có thể hạ thấp tự động, ngoài ra, có thể tùy chọn chế độ giảm bớt trọng lượng thí nghiệm. Thiết bị tái làm lạnh tùy chọn rút ngắn thời gian tái làm lạnh dầu, nhờ đó giúp đẩy nhanh tốc độ thí nghiệm.

Ưu điểm của máy HDT/Vicat dòng Allround:

  • bệ đo được hạ thấp tự động
  • tùy chọn giảm bớt trọng lượng thí nghiệm
  • tùy chọn thiết bị tái làm lạnh bên trong máy giúp nhanh chóng đạt được nhiệt độ khởi động.
  • Có thể tiến hành các thí nghiệm theo các tiêu chuẩn ISO 306, ASTM D 1525, ISO 75 & ASTM D 648
  • tham số hóa & đánh giá đơn giản bằng phần mềm thí nghiệm testXpert II của Zwick