###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Vicat Dry

Máy Vicat Dry của Zwick - không còn hơi dầu khó chịu!

Máy đo HDT/Vicat của Zwick được thiết kế cho các thí nghiệm ứng dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu & phát triển, kiểm tra nhập hàng & giám sát sản phẩm cũng như trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Nguyên tắc đo không cần dầu này giúp giữ điều kiện làm việc sạch sẽ, không mùi trong khi chuỗi thí nghiệm được tiến hành hoàn toàn tự động. Máy có các phiên bản khác nhau với 2 hoặc 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu.

Ưu điểm của máy Vicat Dry:

  • Nhiệt độ hóa mềm Vicat không cần dùng dầu
  • Tự động định vị trọng lượng thí nghiệm
  • tái làm lạnh với khí nén hoặc nước
  • tham số hóa & đánh giá đơn giản bằng phần mềm thí nghiệm testXpert II của Zwick

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu