###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
 • Máy đo độ dẻo của nhựa Aflow
 • Máy đo độ dẻo của nhựa Aflow có người vận hành

Máy đo độ dẻo của nhựa Aflow

Với thiết kế vững chắc & dễ vận hành, máy đo độ dẻo của nhựa Aflow được đặc biệt thiết kế để sử dụng trong các phòng thí nghiệm có khối lượng phép thử lớn. Máy hỗ trợ cho tất cả các tiêu chuẩn được thiết lập trên phạm vi toàn thế giới, bao gồm ISO 1133 và ASTM D1238. Có thể dùng máy Aflow để xác định lưu lượng chất (MFR) nóng chảy và lưu lượng khối nóng chảy (MVR) theo các phương pháp A, B, C & D.

Ưu điểm của dòng máy thí nghiệm Aflow

 • tối ưu hóa, kết quả không phụ thuộc vào người vận hành
 • Kiểm tra tham số tự động (Automatic Parameter Control - APC) trong suốt quá trình thí nghiệm
 • Có thể điều chỉnh vô cấp tải thí nghiệm đến 50kg
 • đùn vật liệu dư thừa nhanh chóng sau khi thí nghiệm đến lực 80kg
 • nén trước đồng nhất & dễ lau chùi chỉ với 1 nút bấm
 • tiết kiệm thời gian cho thí nghiệm nhiều giai đoạn
 • Kết nối phần mềm thông minhintelligent testXpert® II qua USB
 • Tiết kiệm không gian vận hành với đến 6 máy Aflow/Mflow trên 1 máy tính
 • kiểm soát chính xác nhiệt độ theo ISO/DIS 1133-2
 • vận hành độc lập, tiện lợi

Advantages of Aflow extrusion plastometers

 • optimized, operator-independent test sequence
 • Automatic Parameter Control (APC) during test
 • steplessly adjustable test loads up to 50kg
 • rapid residual material extrusion after test under up to 80kg force
 • uniform pre-compacting and labor-saving cleaning at the push of a button
 • time-saving multi-stage tests
 • intelligent testXpert II connection via USB
 • space-saving multiple instrument operation with up to 6 Aflow/Mflow instruments on one PC
 • precise temperature control according to ISO 1133-1/-2 and ASTM D1238
 • convenient stand-alone operation