###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Bộ phân phối thủy lực

Bộ phân phối thủy lực

Bộ phân phối thủy lực là thiết bị chuyển đổi được vận hành bằng điện trong máy thí nghiệm thủy lực tự động. Nó kết nối hoặc ngắt áp suất thủy lực cho bộ truyền động thủy lực tự động hoặc máy thí nghiệm thủy lực tự động. Van kết nối được cung cấp cho người dùng. Thiết kế dạng mô-đun giúp người dùng có thể lắp đặt thêm ống nhánh chuyển mạch khi có nhu cầu.

Có 3 lựa chọn (nút) chuyển mạch:

 • Tắt (OFF):
  đường ống chịu áp (pressure lines) & đường hồi dầu (return oil lines) đều sẽ bị ngắt kết nối
  ;
 • Áp suất thấp (LOW PRESSURE):
  mỗi bộ truyền động được kết nối sẽ được chuyển về chế độ cài đặt (Setting mode) với áp suất & dòng chảy đã được giảm bớt.
 • Áp suất cao (HIGH PRESSURE):
  mỗi bộ truyền động đã sẵn sàng để tiến hành thí nghiệm với sức nước cao.

Chuyển đổi từ áp suất thấp sang áp suất cao để tránh va đập thủy lực. Trong trường hợp áp suất giảm đột ngột, ví dụ như do nứt/gãy đường ống, nguồn cung cấp thủy lực sẽ bị tắt/ngắt mạch.

Có thể sử dụng bộ phận cung cấp thủy lực với hệ thống 210 bar & 280 bar.

Có sắn các ống nhánh chuyển mạch cho lưu lượng từ 65 l/phút - 500 l/phút, các phiên bản đặc biệt sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dùng về các lưu lượng cao hơn.


Liên hệ hỏi thông tin