###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
 • Bộ nguồn thủy lực không có tủ cách âm.
 • Bộ nguồn thủy lực có tủ cách âm.

Bộ nguồn thủy lực

Bộ nguồn thủy lực dòng HP được phát triển riêng để đáp ứng nhu cầu về máy thí nghiệm thủy lực tự động & hệ thống thí nghiệm. Bộ nguồn có tính năng kiểm soát lưu lượng theo nhu cầu, với áp suất không đổi ở mức 280 hoặc 210 bar.

 • Bơm năng suất linh hoạt tự động điều chỉnh & chỉ tiêu thụ nguồn điện vừa đủ để duy trì dòng áp suất cần thiết.
 • Bơm 9 pít-tông cung cấp nguồn dầu & tối thiểu hóa dao động áp lực.
 • Bộ nguồn kiểm soát rung.
 • Mọi kết nối, bao gồm bộ lọc nén ép đều được lắp đặt phía trước.
 • Ống dầu tích hợp hứng mọi sự rò rỉ trong quá trình thay đổi phun & lọc.
 • Kiểm soát bộ nguồn hiện đại với SPS giúp việc vận hành dễ dàng hơn, bao gồm giám sát & hiển thị trạng thái.
 • Nhiều chức năng giám sát, bao gồm áp suất dầu, mức dầu, nhiệt độ dầu, bộ lọc.
 • Có thể lựa chọn vận hành bộ nguồn trực tiếp từ tủ điện hoặc bằng điều khiển từ bệ thí nghiệm.
 • Bộ nguồn đã được trang bị tủ cách âm. Có thể cải tiến bộ nguồn.
 • Có thể lắp đặt bổ sung bộ chống rung để hãm sự rung xuyên trong quá trình lắp đặt hệ thống ống nếu cần thiết.

Kết nối bộ truyền động thông qua 1 hệ thống ống, nếu vận hành máy trong thời gian dài, người dùng nên sử dụng đường ống. Có thể ghép 2 bộ nguồn để sử dụng cùng lúc nếu máy được lắp đặt bộ thủy lực lớn.