###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Van tự động

Van tự động

Van tự động của Zwick được sử dụng với các vòng mạch điều khiển để kiểm soát chính xác năng lượng nước, với sức nước công suất lớn được kiểm soát bằng tín hiệu vào theo thang đo milliwatt.

Các nhu cầu phức tạp thường được đặt ra khi việc sử dụng van tự động trong lĩnh vực thí nghiệm linh kiện & vật liệu. Chúng phải tương tác với các tín hiệu có giá trị được cài đặt sẵn trên phạm vi rộng với tốc độ thí nghiệm rất thấp hoặc rất cao, khoảng di chuyển ngắn hoặc dài.

Van tự động thích hợp được lựa chọn dựa theo kích thước của bộ truyền động thủy lực tự động (dung lượng định mức) & điểm thao tác yêu cầu (được xác định bằng lực, khoảng di chuyển & tần suất). Zwick sử dụng chương trình máy tính phù hợp để xác định các đặc tính của sự kết hợp giữa van tự động & bộ truyền động có sẵn.

  • Có sẵn van tự động 2 thì với lưu lượng danh nghĩa từ 4 lít/phút - 230 lít/phút.
  • Có thể sử dụng van tự động trong hệ thống 210 hoặc 280 bar.
  • Đặc biệt, có sẵn van phản ứng nhanh ('High response’ valve) cho các dải động cao.
  • Có sẵn van tự động 4 hoặc 5 cổng để kết nối điều khiển tăng áp (Pilot pressure).
  • Cổng kết nối tiêu chuẩn theo ISO 10372-04 cho các loại van đến 75 lít/phút.

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu