###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Máy kiểm tra độ xoắn tĩnh

Hiện có các bộ truyền động xoắn từ 2 - 2,000 Nm (Torsion drives from 2 to 2,000 Nm) dùng để kiểm tra độ xoắn trên vật liệu hoặc linh kiện. Zwick cung cấp các loại máy thí nghiệm cho các nhu cầu khác nhau, bao gồm cả về các tùy chọn lắp đặt.

Những bộ truyền động này đã được phát triển như một hệ thống mô đun và do đó có thể dễ dàng được nâng cấp. Chương trình thí nghiệm Master cho nhiều trục thí nghiệm cùng với bộ biên soạn chuỗi đồ thị cho 4 trục thí nghiệm có sẵn trong phầm mềm testXpert® II. Đối với các thí nghiệm xoắn thuần túy hiện có máy thí nghiệm TorsionLine với trục thí nghiệm nằm ngang với khối trọng tải lựa chọn được.

 

Máy kiểm tra độ xoắn TorsionLine

Máy thí nghiệm TorsionLine với bộ truyền động Servo AC không cần bảo dưỡng được thiết kế dành riêng cho tải trọng của thí nghiệm độ xoắn 1 trục (single-axis torsion tests). Máy có biên độ xoắn từ 20 Nm - 2000 Nm & 1 trục xoắn nằm ngang.
 

 

Máy thí nghiệm vật liệu với Bộ truyền động xoắn

Có thể lắp đặt bộ truyền động xoắn vào máy thí nghiệm vật liệu Zwicki-Line cho các thí nghiệm trục đơn & trục kép (thí nghiệm kéo/nén kết hợp xoắn) trên vật liệu & linh kiện. Có thể đồng bộ hóa sự kết hợp này (ở cả 2 loại trục - đơn & kép) thông qua phần mềm thí nghiệm testXpert®, cho phép tiến hành các thí nghiệm độ xoắn từ 2 - 20 Nm.
 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin