###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
zwicki-Line mit Torsionsantrieb 2 bis 20 Nm

Máy thí nghiệm vật liệu có bộ truyền động xoắn

Có thể lắp đặt bộ truyền động xoắn vào máy thí nghiệm vật liệu Zwicki-Line cho các thí nghiệm trục đơn & trục kép (thí nghiệm kéo/nén kết hợp xoắn) trên vật liệu & linh kiện. Có thể đồng bộ hóa sự kết hợp này (ở cả 2 loại trục - đơn & kép) thông qua phần mềm thí nghiệm testXpert®, cho phép tiến hành các thí nghiệm độ xoắn từ 2 - 20 Nm.

1 giải pháp là tích hợp bộ truyền động xoắn vào máy thí nghiệm để bàn (table-top testing machines) & máy thí nghiệm lớn đặt trên sàn (floor-standing testing machines) cho các thí nghiệm lực xoắn từ 2 - 200 Nm hoặc từ 100 - 2000 Nm. Có thể lắp bộ truyền động xoắn vào thanh trượt trên hoặc thanh trượt chuyển động. Nếu có nhu cầu, có thể kết hợp buồng xoắn (torque cells) với cảm biến lực, cảm biến lực (kéo & nén) phải thích ứng với buồng xoắn. Lực xoắn có độ phân giải cao (High-resolution twist-angle) & bộ đo chuyển động (travel measurement) cho phép đạt được độ chính xác lặp lại tối ưu (excellent repeat accuracy).

Ưu điểm của tất cả các máy này là đều có bộ xử lý điện tử testControl.

Thiết kế mô-đun cho phép người dùng bổ sung bộ truyền động xoắn khi có nhu cầu.


Máy Zwicki-Line có bộ truyền động xoắn: 2 đến 20 Nm

Máy Zwicki-Line có bộ truyền động xoắn: 2 đến 20 Nm

Có thể lắp đặt bộ truyền động xoắn vào máy thí nghiệm vật liệu Zwicki-Line để thực hiện các thí nghiệm lực xắn trục đơn & trục kép từ 2 - 20 Nm.


Máy thí nghiệm để bàn có bộ truyền động xoắn:

Máy thí nghiệm để bàn có bộ truyền động xoắn: 2 đến 200 Nm

Có thể lắp đặt bộ truyền động xoắn vào máy thí nghiệm để bàn để thực hiện các thí nghiệm lực xắn trục đơn & trục kép từ 2 - 200 Nm.


Máy thí nghiệm để sàn có bộ truyền động xoắn:

Máy thí nghiệm để sàn có bộ truyền động xoắn: 100 đến 2000 Nm

Có thể lắp đặt bộ truyền động xoắn vào máy thí nghiệm để sàn để thực hiện các thí nghiệm lực xắn trục đơn & trục kép từ 100 - 2000 Nm.


Liên hệ hỏi thông tin