###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Horizontally oriented biaxial testing machine with electro-mechanical testing actuators

Horizontally oriented biaxial testing machine
Horizontally oriented biaxial testing machine
This cruciform testing machine is designed for uniaxial or biaxial tests on films/foils, paper, elastomers and biological materials.
Biaxial testing machine for longer strokes
Biaxial testing machine for longer strokes
For longer strokes the testing actuator is mounted on a cruciform support frame constructed from aluminium profiles.
Piston-rod guide-assembly for biaxial testing machines
Piston-rod guide-assembly
Piston-rod guide-assemblies are installed in addition when long strokes are required.
videoXtens for biaxial testing machines
videoXtens
The extensometer records specimen strain in the x and y-directions.
Bath for biaxial testing machines
Bath
Tests in liquid media can be performed using a height-adjustable bath with external temperature-control unit.
  • Biaxiale Prüfmaschine mit mechanischer Synchronisation
  • zweiachsige Zugversuche an Metallproben

Máy thí nghiệm đa trục đồng bộ hóa cơ học

Máy thí nghiệm đa trục đồng bộ hóa cơ học được sử dụng cho thí nghiệm kéo 2 trục của nhựa và kim loại. Chúng được trang bị hai khung tải, mỗi cái có hai vít dẫn hướng trái phải.

  • Tải thí nghiệm tối đa 10 kN.
  • Tốc độ thí nghiệm cao (lên đến 1 m/phút) đảm bảo hiệu quả cao.
  • Vít dẫn hướng được truyền năng lượng thông qua hai mô tơtrợ động AC.
  • Sử dụng bộ xử lý điện tử testControl.

Videos

 

Biaxial testing machine 2 kN - Biaxiale Materialprüfmaschine 2 kN

Biaxial testing machine 2 kN for tensile tests on cruciform specimens - Biaxiale Materialprüfmaschine 2 kN ...
Video 00:01:42
184_Biaxial_horizontal_01.wmv (65 M)

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu