###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Vertically oriented biaxial testing machines with electro-mechanical testing actuators

Vertically oriented biaxial testing machine
Vertically oriented biaxial testing machine
This cruciform testing machine is designed for uniaxial or biaxial tests on sheet metals, elastomers, plastics and components.
Cruciform specimen for biaxial testing machines
Cruciform specimen
The design of the test support frame allows an unobstructed view of the specimen from both front and rear.
  • Biaxiale Prüfmaschine mit elektrischer Synchronisation
  • Nahaufnahme einer Biaxialen Prüfmaschine mit elektrischer Synchronisation

Máy thí nghiệm đa trục đồng bộ hóa điện tử

Máy thí nghiệm đa trục đồng bộ hóa cơ học được sử dụng cho thí nghiệm kéo 2 trục của nhựa và kim loại. Chúng được trang bị hai khung tải, vuông góc 90° với nhau, mỗi cái có hai vít dẫn hướng trái phải.

  • Tải thí nghiệm tối đa 250 kN
  • Tốc độ thí nghiệm cao 40 mm/phút.
  • Vít dẫn hướng được truyền năng lượng thông qua hai mô tơtrợ động AC
  • Sử dụng bộ xử lý điện tử testControl

Liên hệ hỏi thông tin