###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Horizontally oriented biaxial testing machines with table-top testing machines

Horizontally oriented biaxial testing machine
Horizontally oriented biaxial testing machine
This biaxial testing machine (cruciform testing machine) is based around four table-top testing machines.
Specimen grips
Specimen grips
An unobstructed view of the specimen is available through an aperture on each side.
videoXtens
videoXtens
The extensometer records specimen strain in the x and y-directions.
  • Biaxiale Prüfmaschine mit Softwaremäßiger Synchronisation
  • zweiachsiger Zugversuch an Kunststoffproben

Máy thí nghiệm đa trục đồng bộ hóa phần mềm

Máy thí nghiệm đa trục đồng bộ hóa phần mềm được sử dụng cho thí nghiệm kép 2 trục của mẫu nhựa và vật liệu sinh học. Chúng được trang bị hai bộ truyền động cơ học điện tử.

  • Tải thí nghiệm tối đa 2 kN.
  • Tốc độ thí nghiệm cao (lên đến 30 m/phút) đảm bảo hiệu quả cao.
  • Vít dẫn hướng được truyền năng lượng thông qua hai mô tơtrợ động AC
  • Sử dụng bộ xử lý điện tử testControl 

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này:

 

Bộ dẫn động thí nghiệm điện cơ

Các bộ dẫn động thí nghiệm điện cơ đa năng của Zwick phù hợp với các ứng dụng kéo, nén & có thể tích hợp vào các thiết bị thí nghiệm có cấu hình khác nhau.