###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Allround-Line Z100 TEW, Fmax 100 kN với bộ điều khiển testControl II & bộ đo độ giãn dài laser (laserXtens)

Các tiêu chuẩn mới trong trạm điều khiển trung gian

Máy thí nghiệm của Zwick cho phép người dùng điều chỉnh tối ưu theo nhu cầu sử dụng công thái, thiết kế mô-đun ch phép lắp đặt thêm nếu có nhu cầu. Thiết kế công thái được ưu tiên hàng đầu khi vận hành máy Allround-Line thế hệ mới.


Bộ điều khiển từ xa testControl II

Điều khiển từ xa
Có thể thực hiện thí nghiệm bằng điều chỉnh từ xa trong suốt quá trình thí nghiệm , không phụ thuộc vào máy tính. Các kênh đo, máy và trạng thái thí nghiệm được thể hiện qua màn hình hiển thị. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện các chức năng của phần mềm testXpert II bằng điều khiển từ xa, cũng như có thể kiểm soát máy trực tiếp trên bộ xử lý điện tử hoặc trên giao diện phần mềm.

Phần mềm thí nghiệm testXpert® II

testXpert II hỗ trợ hoàn chỉnh Phần mềm thí nghiệm tiên tiến nhất của chúng tôi testXpert® II cung cấp hỗ trợ cho người sử dụng trong suốt quá trình thiết lập, thực hiện, đánh giá và ghi dữ lệu. Các chức năng như "Nhận dạng cảm biến tự động" (Automatic sensor identification) hoặc "Hướng dẫn thông minh" (The intelligent tutorial) và "Trợ giúp" (Help) giúp đơn giản hóa quy trình thí nghiệm. Kinh nghiệm có được từ 20.000 bản cài đặt hoàn chỉnh.

Công thái học cho người vận hành

Vận hành công thái
Đế máy được thiết kế gọn giúp người dùng dễ tiếp cận khu vực thí nghiệm trong khi máy vẫn được vận hành ờ độ cao tối ưu. Sử dụng máy AllroundLine, người dùng có thề điều chỉnh chiều cao làm việc theo nhu cầu. Tính năng này giúp người dùng xe lăn vẫn có thể vận hành máy một cách dễ dàng.

Công tắc chuyển đổi chế độ vận hành bộ điều khiển testControl II

Công tắc chuyển đổi chế độ vận hành
Công tắc chuyển đổi chế độ vận hành có thể khóa được cho phép xác định rõ khoảng cách rõ ràng giữa chế độ thí nghiệm và chế độ thiết lập.

Khái niệm môi trường thí nghiệm

Tất cả thiết lập an toàn và máy tương ứng, như khoảng cách kẹp hoặc cấu hình cảm biến, thiết lập một lần cho các chương trình thí nghiệm như môi trường thí nghiệm.


Liên hệ hỏi thông tin