###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Máy kiểm tra kim loại tấm

Những máy này (BUP) được sử dụng để kiểm tra và đánh giá đặc tính dẻo của kim loại tấm. Các phương pháp thí nghiệm điển hình và Tiêu chuẩn là thí nghiệm dập vuốt theo Erichsen (DIN EN ISO 20482), thí nghiệm hình tai (thí nghiệm hình chén vuông DIN EN 1669), kiểm tra độ mở rộng lổ, thí nghiệm FLC và thí nghiệm lồi.

  • Dòng máy BUP có 5 kích thước với lực búa đập lớn nhất 100, 200, 400, 600 hoặc 1000 kN.
  • Gắn kết dạng lưỡi lê cho phép các dụng cụ thí nghiệm được thay đổi nhanh chóng và dễ dàng.
  • Tính ma sát bộ truyền động thấp đảm bảo quá trình lưu trữ chính xác và khả năng lặp lại thí nghiệm hoàn hảo.
  • Im lặng khi vận hành - ống thủy lực và mô tơ chỉ hoạt động trong khi kiểm tra.
  • Nhờ vào kết cấu chặt chẽ mà quá trình vận chuyển dễ dàng hơn. 
  • Chức năng nhấn được hợp nhất trong dòng máy BUP, cho phép một khoảng trống đươợc nhấn vào.
  • Thiết bị tách vòng găng thủy lực được tích hợp trong cái đục lỗ tháo bỏ vòng găng (từ BUP 200)
  • Tất cả các chức năng được khóa liên động bằng điện và thủy lực. Thí nghiệm không được thực hiện cho đến khi tất cả các điểm tiếp xúc được giám sát.
  • Chuỗi thí nghiệm được điều chỉnh riêng lẻ, ví dụ như tốc độ vẽ sau và lực kẹp.
  • Với phần mềm thí nghiệm testXpert® kết quả có thể được đánh giá và lưu bằng đồ thị.

 

 

Phương pháp thí nghiệm

Sheet metal testing for innovative materials

Sheet-metal forming is a basic metalworking and metal-processing technique and is among the oldest production technologies. Innovation is largely driven by transport technology, particularly the automotive industry. Increasing demands on sheet-metal materials under the general heading of lightweight construction have led to the development of high-tensile and ultra-high-tensile steel materials, although their reduced ductility and higher elastic recovery are setting new challenges for forming technology and process control.

Sheet metal testing machines assist the process of development in characterizing new alloys and new metalworking technologies, as well as in eventual series production. Zwick sheet metal testing machines score with their flexibility, fast, easy fixture changes for different tests and individually controllable integrated functions such as holding down, punching, drawing and ejection.

Typical sheet-metal forming applications include the classical Erichsen cupping test (EN ISO 20482), the earing test (EN 1669) and hole-expansion tests, which are seeing increasing use with high-tensile steel materials.

Particular importance is attached to determination of the forming limit curve (FLC), which is used in a two-stage experiment to generate critical deformations in tests. These are then compared with existing deformations on actual components and evaluated. Once the FLC has been determined, it is used at the component design stage to help optimize forming, thereby speeding up the development process. In addition to a sheet metal testing machine, these tests (ISO 12004) also require a suitable optical evaluation system.

Spring-back properties are generally determined on customer-specific specimens. Similarly, customized fixtures incorporated into the sheet metal testing machine allow tests to be performed quickly and easily.


Liên hệ hỏi thông tin