###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Máy thí nghiệm rão cánh tay đòn

Kappa LA có khối trọng chuẩn 

Kappa LA có khối trọng chuẩn

Máy thí nghiệm dạng đòn bẩy Kappa LA duy trì điểm đặt tải trọng cố định thông qua trọng lực của khối trọng chuẩn & đòn bẩy đã được chứng nhận.
 

Kappa LA có lò xo kéo trước 

Kappa LA có lò xo kéo trước

Máy thí nghiệm dạng đòn bẩy Kappa LA duy trì điểm đặt tải trọng cố định thông qua 1 lò xo kéo trước & đòn bẩy lắp ráp đã được chứng nhận.