###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Ví dụ về các máy thí nghiệm vật liệu thủy lực tự động do Zwick nâng cấp

Máy Instron với Control Cube

 • nâng cấp máy thí nghiệm vật liệu Instron
 • máy được nâng cấp với bộ xử lý Control Cube
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực tự động REL 2041 được nâng cấp

Loại REL 2041

 • được nâng cấp với 9610
 • Có thể đáp ứng các tiêu chuẩn ứng dụng đặc biệt bằng cách kết hợp nâng cấp máy với phần mềm testXpert.
Nâng cấp thủy lực tự động

Nâng cấp & bổ sung

 • nâng cấp kiểm soát
 • bổ sung bộ dẫn động thí nghiệm đơn

Nâng cấp cảm biến lực MFL

 • Nâng cấp cảm biến lực 10 MN
 • Bộ điều khiển điện tử & đo lường
 • bổ sung cảm biến lực & mẫu thử bê tông hình trụ
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực tự động Schenck MHF được nâng cấp

Schenck MHF, 400 kN

 • được nâng cấp với HydroWin 9640
 • nâng cấp máy cho phép mở rộng các bộ phận đến 4 kênh kiểm soát, ví dụ như thí nghiệm bộ truyền động thí nghiệm với 1 trục hoành & 1 trục tung.

Nâng cấp bệ rung 2 chiều

 • nâng cấp máy làm tăng tính chính xác của hệ thống thí nghiệm
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực tự động Schenck Hydropuls được nâng cấp

Schenck Hydropuls, 100 kN

 • được nâng cấp với HydroWin 9610
 • Phần mềm linh hoạt Workshop 96 và công nghệ kiểm soát & đo lường số HydroWin 9610 giúp trang bị cho máy cũ có các tính năng hiện đại của máy mới.
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực tự động Instron 8501 được nâng cấp

Máy Instron 8501

 • được nâng cấp với HydroWin 9610
 • Có thể thực hiện các thí nghiệm đặc biệt trên chất đàn hồi bằng cách kết hợp nâng cấp máy với phần mềm được phát triển riêng testXpert.
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực tự động Dartec được nâng cấp

Dartec

 • được nâng cấp với HydroWin 9610 Profile
 • Môi trường làm việc cho phép trích xuất & lưu trữ để tái sử dụng cho các thí nghiệm mô phỏng các tình huống tải khác nhau.
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực tự động MTS được nâng cấp

MTS

 • được nâng cấp với HydroWin 9610
 • Bộ xử lý điện tử & đo lường số HydroWin 9610 là giải pháp tối ưu cho quá trình nâng cấp máy của các nhà sản xuất.
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực tự động MFL được nâng cấp

MFL

 • được nâng cấp với HydroWin 9610
 • Phần mềm Workshop 96 và HydroWin 9610 cũng cho phép thực hiện nâng cấp máy thủy lực sử dụng cho các ứng dụng tĩnh & tựa tĩnh.

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu