###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Ví dụ về các máy thí nghiệm vật liệu thủy tĩnh được nâng cấp

Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực nâng cấp Schenck-Trebel RZB 1000

Schenck-Trebel RZB 1000, 1 MN

  • Phần mềm thí nghiệm testXpert bảo đảm độ chính xác của quá trình nhập & xử lý dữ liệu thí nghiệm, tốc độ nhập mẫu cao.
  • Bộ xử lý điện tử số testControl-H đảm bảo kiểm soát quá trình thí nghiệm chính xác, phù hợp với tiêu chuẩn.
Máy thí nghiệm vật liệu thủy tĩnh nâng cấp Kögel

Kögel 600 kN

  • phù hợp với tiêu chuẩn, thí nghiệm có thể tái sử dụng trên các linh kiện liên quan đến an toàn
  • nhập & xử lý dữ liệu thí nghiệm hoàn toàn tự động.
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực nâng cấp Losenhausen UHP40

Losenhausen UHP40, 400 kN

  • bộ nguồn thủy lực mới có van tỷ lệ
  • thí nghiệm vật liệu theo tiêu chuẩn thông qua bộ xử lý điện tử & đo lường testControl và phần mềm thí nghiệm testXpert.
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực nâng cấp Dynamess

Dynamess, 100 kN

  • ứng dụng mở thông qua bộ xử lý điện tử & đo lường testControl và phần mềm thí nghiệm linh hoạt testXpert.
  • giữ lại các cảm biến & nguồn cung ứng thủy lực.
Máy thí nghiệm vật liệu thủy lực nâng cấp MTS 1S

Type MTS 1S, 50 kN

  • thực hiện & đánh giá đáng tin cậy các thí nghiệm LCF
  • hệ thống linh hoạt, dễ tháo lắp nhằm thích ứng với các quá trình nâng cấp trong tương lai.