###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Các gói nâng cấp cho máy Vibrophores/ mạch động tần số cao

Máy Amsler Vibrophore được nâng cấp

Zwick cung cấp gói nâng cấp RetroLine mô-đun cho các mạch động tần số cao.

Bộ thiết bị hỗ trợ gồm các thành phần cơ bản sau:

  • Bộ điều khiển điện tử & đo hiện số VibroWin
  • Phần mềm thí nghiệm testXpert® II
  • cảm biến lực hoặc bộ chuyển đổi mới cho cảm biến lực hiện có
  • bộ chuyển đổi cho các linh kiện phụ trợ yêu cầu như bộ đo độ giãn dài
  • (theo yêu cầu) động cơ mới cho tải trung bình và/ hoặc tải động

Các linh kiện sử dụng

Bộ điều khiển điện tử & đo hiện số VibroWin

Bộ điều khiển điện tử & đo hiện số VibroWin

Vận hành Vibrophore yêu cầu phải có bộ nguồn và bộ xử lý điện tử & đo lường VibroWin. Kiểm soát xung rộng (Pulse-width control) cho phép phản ứng nhanh với chu trình tải dạng Sin riêng. Có thể đặt máy tính ở vị trí khác, linh hoạt & độc lập với bộ xử lý điện tử.

Chương trình thí nghiệm testXpert Master Test

Chương trình thí nghiệm testXpert Master Test "thí nghiệm độ bền mỏi 1 giai đoạn & nhiều giai đoạn"

Chương trình thí nghiệm testXpert Master Test thích hợp cho các thí nghiệm độ bền mỏi trên mọi vật liệu có thể thí nghiệm trên Vibrophores.

Ví dụ về các dự án nâng cấp máy đã thực hiện:


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu