###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Các tình huống thí nghiệm cải tiến

  • Đối với tất cả các loại thí nghiệm, testXpert II đã thiết lập hoàn thiện chương trình Master Test, cho phép bạn tự do thiết luập cấu hình chuỗi thí nghiệm.
  • Giao diện người dùng thích ứng với nhu cầu riêng của bạn, theo đó, bạn có thể xem chính xác biểu đồ, bảng kết quả, hiển thị cho phép, tương tác đầu vào & bố cục mà bạn cần cho tình huống thí nghiệm của mình.
  • Có thể mở rộng kết quả tổng thể & bảng thống kê theo nhu cầu, ngoài ra, testXpert II cũng được tích hợp tính năng đánh giá dài hạn & hiển thị biểu đồ cột.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi