###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Chương trình thí nghiệm Master Test

Zwick cung cấp chương trình Master Test cho các thiết bị & cho các thí nghiệm kéo cấu hình tự do, nén, uốn, xé, lực dính, bóc tách & thí nghiệm chu trình.

  • Thí nghiệm kéo
  • Thí nghiệm nén
  • Thí nghiệm uốn
  • Thí nghiệm xé (Tear-growth test)
  • Thí nghiệm mỏi (Cyclic test)

Cấu trúc tổng thể

Cấu trúc tổng thể

Có thể xác lập trọng tâm dữ liệu hành chính của bạn (tên công ty, máy thí nghiệm, số chứng nhận, ...) & cấu trúc báo cáo đồng nhất cho mọi chương trình thí nghiệm.

tiếp nhận giá trị đo 2000 Hz

tiếp nhận giá trị đo 2000 Hz

Đồng bộ hóa chuyển dữ liệu 2000 Hz từ bộ điều khiển testControl đến testXpert II đảm bảo thu được chi tiết quá trình thí nghiệm di chuyển nhanh.

Gửi e-mail & tin nhắn (SMS)

Gửi e-mail & tin nhắn (SMS)

Nếu có nhu cầu, sau thí nghiệm có thể gửi trực tiếp 1 tin nhắn. Tính năng này còn cho phép người dùng nhận được thông báo sau khi thí nghiệm kết thúc trong trường hợp người dùng vắng mặt.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi