###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Chuyển đổi ngôn ngữ trực tuyến

Chuyển đổi ngôn ngữ trực tuyến

  • Có thể hiển thị báo cáo & giao diện người dùng testXpert II bằng 10 ngôn ngữ khác nhau.
  • Có thể thực hiện tính năng chuyển đổi ngôn ngữ trực tuyến khi có nhu cầu chỉ với 1 cú nhấp chuột.
  • Về việc xác định ngôn ngữ thí nghiệm, phần mềm có thể tự động tạo báo cáo thí nghiệm bằng 1 ngôn ngữ khác.

testXpert II cho phép vận hành ngôn ngữ tự do.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu