###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Chuyển đổi ngôn ngữ trực tuyến

Chuyển đổi ngôn ngữ trực tuyến

  • Có thể hiển thị báo cáo & giao diện người dùng testXpert II bằng 10 ngôn ngữ khác nhau.
  • Có thể thực hiện tính năng chuyển đổi ngôn ngữ trực tuyến khi có nhu cầu chỉ với 1 cú nhấp chuột.
  • Về việc xác định ngôn ngữ thí nghiệm, phần mềm có thể tự động tạo báo cáo thí nghiệm bằng 1 ngôn ngữ khác.

testXpert II cho phép vận hành ngôn ngữ tự do.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi