###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Kênh dữ liệu, kết quả & đánh giá

Kênh dữ liệu, kết quả & đánh giá

Với sự hỗ trợ của giao diện tương tác thông minh, có thể thêm nhiều kết quả hơn vào các chương trình thí nghiệm liên quan đã xác định.

  • Giá trị tham khảo
  • Giá trị thống kê
  • xác định đỉnh & độ dốc
  • kết quả ZIMT phức hợp, đo & công thức kênh dữ liệu

testXpert® II khởi tạo bất kỳ loại kết quả hoặc kênh dữ liệu nào 1 cách nhanh chóng, đáng tin cậy.

Đánh giá dài hạn

Tùy chọn rộng quản lý kết quả thí nghiệm từ các nguồn khác nhau, khởi tạo & lưu trữ các thống kê dài hạn. Công dụng chính:

  • đánh giá toàn diện vật liệu & linh kiện từ các thí nghiệm khác nhau
  • hiển thị các thống kê dài hạn & các xu hướng cho các tính năng riêng biệt
  • khởi tạo các báo cáo thí nghiệm liên kết
Đánh giá dài hạn

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi