###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy thí nghiệm ảo

Máy thí nghiệm ảo

  • thí nghiệm mô phỏng - không cần máy thí nghiệm
  • cho phép nghiên cứu hiệu quả phần mềm testXpert II
  • cung cấp các loại mẫu thử khác nhau cho hoạt động mô phỏng các mẫu thử khác nhau
  • dễ dàng tạo ra cac loại mẫu thử tùy chỉnh
  • tính năng đơn giản kiểm tra trên các chuỗi thí nghiệm được khởi tạo bên trong.

là sự lựa chọn tối ưu cho mục đích giảng dạy & cho mục đích kiểm tra các chuỗi thí nghiệm phức tạp.

Máy thí nghiệm ảo testXpert II

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu