###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Tính năng "Video Capturing Plus"

Tính năng "Video Capturing Plus"

  • Video được đồng bộ chính xác với thí nghiệm & được tích hợp vào testXpert II, đồng thời đo hình ảnh riêng cho phép phân tích diễn biến mẫu thử trực quan song song với chuỗi thí nghiệm.
  • Có thể tạo hình ảnh riêng phụ trợ tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi thí nghiệm nhằm kết xuất trực tiếp dãy hoặc sát nhập vào báo cáo thí nghiệm.
  • Bố cục Video Capture tích hợp trong mọi chưogn trình thí nghiệm giúp người dùng dễ vận hành.
Tính năng "Video Capturing Plus" của testXpert II

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu