###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Chương trình thí nghiệm tiêu chuẩn

Chương trình thí nghiệm tùy biến cho mọi ứng dụng

testXpert II có hơn 600 chương trình thí nghiệm tiêu chuẩn, hỗ trợ tối ưu mọi nhu cầu thí nghiệm của bạn.

  • Mọi tham số, kết quả & báo cáo đều được thiết lập cấu hình trước theo tiêu chuẩn & mọi chương trình thí nghiệm tiêu chuẩn phù hợp với thuật ngữ trong ngành công nghiệp của bạn.
  • Nếu testXpert II chưa có tiêu chuẩn bạn cần, chúng tôi sẽ lưu ý & sớm đưa vào cập nhật.

testXpert II đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu thí nghiệm của bạn.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi