###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Nghiên cứu phát triển & học thuật

  • Chuỗi thí nghiệm có thể lập trình tự do là 1 trong những nhu cầu thường xuyên của khách hàng, đặc biệt trong các ứng dụng nghiên cứu. Tính năng Biên soạn chuỗi đồ họa của testXpert II (The testXpert II Graphical Sequence Editor ) là 1 công cụ hoàn hảo cho nhu cầu này.
  • Zwick cung cấp công cụ tùy biến được thiết kế riêng cho ứng dụng của bạn.
  • Dễ dàng tích hợp công nghệ cảm biến hiện hành vào testXpert II, ngoài ra, bạn cũng có thể nhập kênh đo dữ liệu từ âm-ly bên ngoài vào testXpert II theo dạng đồng nhất.

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu