###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Tích hợp thiết bị cảm biến lực bên ngoài

Kết nối với Zwick.

Lắp đặt cảm biến lực bên ngoài bằng cách tích hợp thiết bị đo mẫu thử, máy quét barcode, cân (scales) & cảm biến lực bên ngoài; di chuyển bộ chuyển đổi & cầu đo biến dạng thông qua giải pháp cảm biến lực bên ngoài.


Kết nối đa năng âm-li đo

Có thể tích hợp trực tiếp kênh đo HBM vào testXpert II & phần cứng của bộ xử lý testControl, kênh đo HBM được đồng bộ hóa, với đài thu giá trị đo đến 4.8 kHz.

Kết nối đa năng

Buồng nhiệt & buồng đốt nhiệt độ cao

  • Bố cục độc lập cho nhiệt độ & thu đường nhiệt độ từ đầu thí nghiệm
  • Dễ thu biến dạng nhiệt độ.
  • 3 bộ điều chỉnh nhiệt độ được nhiệt được tích hợp vào các chương trình thí nghiệm.
  • Có thể tích hợp 3 bộ điều chỉnh nhiệt độ khác nhau.

testXpert II cung cấp tính năng quản lý nhiệt độ toàn diện cho các thí nghiệm ở nhiệt độ cao.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi