###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Quản lý linh hoạt

Zwick mang đến giải pháp tối ưu.

  • Mở rộng, điều chỉnh, tạo bảng đơn vị, chụp (captures), tập lệnh hệ thống (system scripts), yếu tố đồ họa ...
  • kết nối cơ sở dữ liệu tùy biến
  • hệt thống thí nghiệm phức hợp, quy trình đo quang học, thí nghiệm tốc độ cao, đơn vị dung lượng cao (high-capacity units) ...

ZIMT – Người dịch cho thí nghiệm vật liệu

  • ZIMT cung cấp ngôn ngữ lập trình linh hoạt có thể tiếp cận mọi dữ liệu thí nghiệm & tính năng của testXpert II.
  • ZIMT hỗ trợ bạn tạo quy trình & phương pháp tính toán, thẩm định đơn giản hoặc phức tạp theo nhu cầu của bạn.
  • Thuật toán thẩm định tích hợp vào ZIMT là giải pháp tối ưu cho nhu cầu phân tích bộ dữ liệu thí nghiệm.
ZIMT (Zwick Interpreter for Materials Testing) - Bộ dịch Zwick cho thí nghiệm vật liệu

Bộ điều khiển mở rộng

Máy hiện dao động với các giá trị điều khiển (control value), giá trị thực (actual value) & giá trị bộ (set value) cùng với thiết lập điều khiển toàn diện đáp ứng các nhu cầu điểu khiển phức hợp của khách hàng.

Bộ điều khiển mở rộng

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi