###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Khái quát về cách vận hành phần mềm testXpert II

Phần mềm testXpert II được thiết kế trực quan sinh động. Các biểu tượng (icon) sinh động & cấu trúc đồng nhất cho tất cả các ứng dụng giúp người dùng định hướng nhanh chóng & dễ dàng, tiết kiệm tối đa thời gian làm quen máy.

Tải chương trình thí nghiệm, nhập kích thước mẫu thử, kẹp mẫu & nhấn nút "Start" & phần mềm testXpert II sẽ tự động khởi chạy.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu