###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Khái niệm môi trường thí nghiệm

Khái niệm môi trường thí nghiệm

Khái niệm môi trường thí nghiệm testXpert II của Zwick mang đến hệ thống thí nghiệm nhanh chóng, hiệu quả tối ưu & đáng tin cậy trong lĩnh vực thí nghiệm vật liệu. Toàn bộ hệ thống thí nghiệm & máy có liên quan, bao gồm vị trí thanh trượt, including crosshead position, khoảng cách bộ gá & cấu hình cảm biến đều được lưu trữ & quy định cho các môi trường thí nghiệm xác định tự do.

Phần mềm testXpert II đáp ứng mọi nhu cầu thí nghiệm của bạn.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi