###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Hỗ trợ tương tác trực tuyến

Hỗ trợ tương tác trực tuyến

Chương trình hỗ trợ trực tuyến testXpert II sẽ nhanh chóng đưa ra đáp án thỏa đáng cho các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng. Có thể sử dụng trực tiếp chương trình hỗ trợ trực tuyến bằng cách nhấp phím F1. Các hướng dẫn, video, bảng chỉ dẫn & khung tìm kiếm tương tác hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Tóm tắt: testXpert II luôn đồng hành cùng bạn.

Quản lý người dùng toàn diện

Quản lý người dùng toàn diện

Bạn muốn chỉ sử dụng các tính năng trong phạm vi xác định theo nhu cầu?
Hay bạn muốn dễ sử dụng máy hơn bằng cách ẩn đi các tính năng không cần thiết trên thanh menu?

  • Chương trình quản lý người dùng tích hợp của testXpert II cho phép người dùng sử dụng cả 2 tùy chọn trên.
  • Chọn trong nhóm người dùng đã xác định hoặc xác định riêng nhóm của bạn.
  • Ví dụ, bạn có thể cho phép hoặc chặn danh mục các item, các thao tác chuẩn hoặc chương trình thí nghiệm.
  • Tính năng này giúp người dùng tránh thao tác sai & lỗi nhập sai dữ liệu.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi