###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Môi trường thí nghiệm trực quan

Trực quan môi trường thí nghiệm

Với 1 cú nhấp chuột, bạn có thể phát hình ảnh hoặc video của bố cục thí nghiệm & tích hợp trực tiếp vào chương trình thí nghiệm. Tính năng này cung cấp thông tin trực quan phụ trợ trên bố cục thí nghiệm hoặc chuỗi thí nghiệm.
Bạn cũng có thể phát các hình ảnh cụ thể cho từng mẫu thử , ví dụ, ngoài biểu đồ & kết quả thí nghiệm, tính năng này còn cung cấp các tùy chọn trực quan để tiếp cận diễn biến mẫu thử.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu