###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Tính năng phụ trợ & các ứng dụng chuyên sâu

Zwick đã mở rộng các loại sản phẩm máy thí nghiệm vật liệu cổ truyền thống với các phụ tùng chuyên sâu.

  • Phần mềm bản quyền testXpert II của Zwick mang đến các công ty hoạt động trên phạm vi toàn cầu có được kết quả thí nghiệm đáng tin cậy, có thể tái sản xuất & đồng nhất về khả năng so sánh.
  • Phần mềm giảng dạy thí nghiệm vật liệu đa phương tiện tương tác là lựa chọn tối ưu áp dụng cho phương pháp giảng dạy truyền thống.

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu