###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Bản quyền công ty - testXpert II

Phần mềm bản quyền testXpert II

  • Các tình huống thí nghiệm điều khiển trung tâm
  • Hệ thống thông tin máy trên phạm vi toàn cầu hỗ trợ tối ưu cho quá trình sử dụng máy.
  • Sử dụng chương trình thí nghiệm, chuỗi thí nghiệm & thông số thí nghiệm đồng nhất
  • Tính năng xác thực thiết bị thí nghiệm, bộ cảm biến & thông số
  • Phần mềm địa phương tự động về trạng thái đồng nhất.
  • Tài liệu & theo dõi thí nghiệm toàn diện

testXpert II bản quyền công ty giúp các công ty hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau thu được kết quả thí nghiệm đáng tin cậy, có thể tái sản xuất & đồng nhất về khả năng so sánh.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu