###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy thí nghiệm khối trọng rơi năng lượng cao DWT

Máy thí nghiệm khối trọng rơi năng lượng cao

Máy thí nghiệm khối trọng rơi năng lượng cao Zwick DWT được sử dụng để thí nghiệm & ước tính bề mặt gãy của thép Ferritic theo phương pháp thí nghiệm được miêu tả ở tiêu chuẩn API-RP 5L3, EN 10274 & ASTM-E 436.

  • Máy DWT có các kích thước 20, 30, 40, 60, 80 and 100 KJ.
  • Độ cao tối đa tiêu chuẩn cho tất cả các kích thước là 5m. Máy DWT 20 - 40 có độ cao rơi tối đa là 2.5m.
  • Bộ gá thí nghiệm được gắn bên ngoài khu vực thí nghiệm. Cấp mẫu khí nén trong vòng 10 giây bảo đảm năng suất mẫu cao.
  • Khu vực thí nghiệm được bảo vệ bằng 1 mạch an toàn. Không thể tiến hành thí nghiệm cho đến khi tất cả các khớp an toàn đã được giám sát.
  • Trong thí nghiệm, khối trọng rơi lên mẫu thử được kê ở hai đầu & phá vỡ nó. Mẫu được cung cấp với 1 rãnh cắt ép nguội, là điểm mẫu sẽ gãy tại đó dưới ảnh hưởng của tác động xung kích.