###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy thí nghiệm khối trọng rơi Pellini

Máy thí nghiệm khối trọng rơi Pellini

Máy thí nghiệm khối trọng rơi Pellini được sáng tạo bởi W. S. Pellini được sử dụng để khảo sát xu hướng phá hoại giòn của thép theo tiêu chuẩn ASTM E208 và SEP 1325.

  • Máy thí nghiệm khối trọng rơi Pellini có các phiên bản 550J & 1650J.
  • Độ cao rơi tối đa là 1m hoặc 1.3m.
  • Khối trọng rơi được nâng tự động với thiết bị điều chỉnh độ cao rơi liên tục.
  • Theo tiêu chuẩn, năng lượng rơi quy định được xác định bằng cách sử dụng đơn giản trọng lượng. Năng lượng rơi được tính tự động.
  • Khu vực thí nghiệm được bảo vệ bằng 1 mạch an toàn. Không thể tiến hành thí nghiệm cho đến khi tất cả các khớp an toàn đã được giám sát.
  • Vận hành bằng màn hình cảm ứng, theo đó, độ cao rơi, năng lượng rơi, khối trọng rơi & vận tốc va đập đều được thể hiện trên màn hình này.
  • Trong quá trình thí nghiệm, trọng lượng rơi trên mẫu uốn hình chữ nhật được kê ở 2 đầu, dẫn đến phá hoại giòn trên phía chịu kéo của mẫu thử trong độ võng toàn phần quy định. Phá hoại giòn này được khởi đầu bởi chuỗi giọt hàn có khía được đặt trên phía này & được gọi là "crack starter".
  • Sau đó, máy sẽ xác định phá hoại giòn này do "crack starter" nhân tạo lan rộng đến 1 trong 2 mặt bên của mẫu thử gây ra hay do "crack starter" này bị hãm lại từ trước. Nếu đường nứt lan đến 1 trong 2 mặt bên của mẫu thì mẫu thử này được xem là bị gãy.