###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Probenhalter Typ 8496, für Schulter-, Schraubenund Gewindekopfproben Fmax 50 kN
  • Probenhalter Typ 8496, für Schulter-, Schraubenund Gewindekopfproben Fmax 50 kN

Kẹp cho các mẫu thử đầu ren và đầu nối, vít

Truyền lực kẹp thông qua đầu ren, đầu nối hoặc vít. Mẫu thử cùng với bệ đỡ tương ứng được đưa vào kẹp, dễ dàng tiếp cận từ phía trước, và định tâm tự động trong trục kéo.

  • Có kẹp mẫu với Fmax 50 kN và 250 kN
  • Lựa chọn khe hở đối lập đảm bảo bệ đỡ mẫu được giữ chắc chắn, tránh không cho bệ đỡ bị bật lại khi mẫu gãy
  • Chiều cao thấp tiết kiệm không gian cho khu vực thí nghiệm
  • Giải pháp kẹp thuận loại bỏ yêu cầu bộ nguồn thủy lực phụ
  • Điều khiển tỉ lệ biến dạng tương ứng với ISO 6892-1:2009 và ASTM E 8 – 09

Phân bổ lực được đảm bảo tuyệt đối qua nhiều chi tiết thiết kế khác nhau

  • Lựa chọn khe hở đối lập để chèn mẫu vào: Vị trí mẫu tự do cho tuyến tính chính xác trong trục kéo và cần thiết để sử dụng với hệ thống đo mở rộng quang học
  • Bề mặt bạc đạn đối xứng trong kẹp mẫu: mẫu thử chèn bạc đạn vào hai bề mặt tiếp xúc đối xứng trong kẹp mẫu
  • Mẫu thử hoàn toàn bao gồm tất cả các lớp đệm mẫu: khớp nối hỗ trợ được đặt xung quanh bệ đỡ mẫu dạng ống quần, giúp chúng không bị tách ra


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu