###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Bộ điều khiển khí nén

Tập đoàn Zwick/Roell đưa ra hai loại bộ điều khiển khí nén. Nó được kết nối với kẹp mẫu và mạch an toàn của Opens internal link in current windowtestControl / testControl II. Bộ điều khiển khí nén này có thể được sử dụng cùng với tất cả các loại kẹp khí nén của Zwick. Bộ điều khiển Zwick tương ứng với các yêu cầu tiêu chuẩn liên quan đến vận hành an toàn.

Pneumatik-Steuereinheit mit Ansteuerung über Fußschalter

Bộ điều khiển khí nén với thiết bị điều khiển cầu dao đạp chân

  • Chức năng đóng ngắt nhanh và áp lực vận hành thấp giúp bảo vệ kẹp tối ưu.
  • Ngàm kẹp mở ngay lập tức khi nhả bàn đạp
  • Nếu mở nút TẮT khẩn cấp, chuỗi TẮT khẩn cấp đưa ngàm kẹp lùi một nữa ngay lập tức hoặc đưa chúng trở về vị trí khởi động trong kiểu đóng ngắt nhanh
  • Trong trường hợp biến động áp suất hoặc mất nguồn cung thì áp suất trong kẹp vẫn giữ không đổi. Các kết quả thí nghiệm không bị ảnh hưởng
  • Chức năng đóng ngắt nhanh cho phép hiệu chỉnh tuyến tính mẫu trong suốt quy trình kẹp
  • Thiết kế công thái của bàn đạp lắc đảm bảo tính tiện lợi khi vận hành
  • Áp lực đóng được hiển thị thông qua một áp kế với chỉnh sửa vô cấp từ 3 bar đến 8 bar
PC-gesteuerte Pneumatik-Steuereinheit

Bộ điều khiển khí nén được điều khiển qua PC

  • Chức năng đóng ngắt nhanh thông qua bộ điều khiển từ xa (1 bar đến 10 bar)
  • Thiết lập trước áp suất thông qua phần mềm thí nghiệm testXpert® II 
  • Có thể vận hành theo kiểu tiếp tục kẹp và "kẹp theo tỉ lệ"

Liên hệ hỏi thông tin