###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thuận lợi của bộ nguồn thủy lực

 • Mỗi bộ nguồn thủy lực có liên hệ với hệ thống tắt khẩn cấp của máy thí nghiệm. Do đó chúng tôi đảm bảo an toàn tối đa
 • Kết nối tại kẹp mẫu và khung tải thông qua bộ xử lý điện tử testControl của Zwick/Roell
 • Lực tự động được giữ ổn định một cách đáng tin cậy tránh được các lực kéo hoặc nén không được yêu cầu, gây ra khi dịch chuyển vật liệu hoặc biến dạng kẹp mẫu, được áp dụng cho mẫu trong suốt quy trình đóng và kẹp
 • Với quan niệm thí nghiệm thông minh của Opens internal link in current windowtestXpert® II bạn có khả năng lưu trữ tham số thí nghiệm và vị trí thí nghiệm tự động theo từng thí nghiệm cụ thể
 • Cấu trúc dễ dàng bảo trì và độ bền cao tạo nên sự khác biệt cho các bộ nguồn này

Allroun-Line Z100THW mit dem Hydraulik-Probenhalter Typ 8802, Fmax 100KN und dem Standard Hydraulik-Aggregat

Bộ nguồn thủy lực tiêu chuẩn

 • Vận hành cũng như thiết lập trước áp suất khi đóng và áp lực chính thông qua phần mềm thí nghiệm  testXpert® II hoặc thông qua bộ điều khiển từ xa đa năng của bộ xử lý điện tử  testControl II (Bộ điều khiển từ xa đa năng được yêu cầu để điều khiển kẹp mẫu)
 • Có thể cố định lại tự động trong trường hợp giảm áp lực trong phần mềm

Có hai kiểu vận hành:

 • Thiết lập áp lực kẹp chọn trước
 • Điều chỉnh tại mức giảm áp (không tiếp tục kẹp hoặc kẹp tại áp lực kẹp theo tỉ lệ)
Gentle clamping with GripControl

Perfect, gentle clamping
Specimens are always gripped and held perfectly, regardless of the properties of the specimen material.

EtherCAT® interface

EtherCAT® interface
The power pack is linked to testControl II via the future-proof EtherCAT® interface, leaving the interface modules of the machine electronics free.

testControl II remote control unit and testXpert II

All power-pack functions can be controlled conveniently and ergonomically via the testXpert II testing software or the machine remote control. This has many advantages during the clamping process and the test.

Test environment concept

Intelligent changeover
Changing between different tests is child's play thanks to testXpert II's intelligent test environment concept. This includes automatic test-specific storage of test parameters and test environment.

specimens with short clamping-lengths

GripControl for short clamping length grips
The perfect synergy between short-clamping-length grips and GripControl allows optimum gripping of even the smallest, most sensitive specimen.


Stand Alone Hydraulik-Aggregat

Bộ nguồn thủy lực hoạt động đơn

 • Bộ điều khiển từ xa để vận hành bộ nguồn đã bao gồm (bộ nguồn/kẹp mẫu không thể vận hành với bộ điều khiển từ xa tùy chọn)
 • Trong suốt thí nghiệm, áp lực có thể thay đổi và cố định lại thông qua bộ điều khiển từ xa

Có hai kiểu vận hành:

 • Thiết lập áp lực kẹp chọn trước
 • Điều chỉnh tại mức giảm áp (không tiếp tục kẹp hoặc kẹp tại áp lực kẹp theo tỉ lệ)

 


Universal Hydraulik-Aggregat

Bộ nguồn thủy lực đa năng

 • Bộ nguồn thủy lực đa năng cho phép thích ứng tối ưu kẹp mẫu với tình huống thí nghiệm (kẹp mẫu hệ thống, ứng dụng và kiểu thí nghiệm). Cho phép chỉnh sửa tỉ lệ dòng chảy và áp suất vận hành tự 30 bar
 • Bộ nguồn được điều khiển thông qua phần mềm thí nghiệm testXpert® II và thông qua bộ điều khiển từ xa của testControl và được kết nối với  testControl  Do đó có nhiều thuận lợi khi kẹp và thí nghiệm
 • Có bốn kiểu vận hành:
 • Thiết lập áp lực kẹp chọn trước
 • Điều chỉnh giảm áp
 • Tiếp tục kẹp tại áp lực kẹp chọn trước
 • Kẹp tại một áp lực kẹp tỉ lệ với tải thí nghiệm hiện hành (hệ số tỉ lệ lựa chọn tự do)

Liên hệ hỏi thông tin