###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Abriebprüfgerät 6103

Máy thử ăn mòn 6103

Máy thử độ mài mòn Zwick 6103 được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 4649 và để xác định độ bền mài mòn của cao su và chất đàn hồi. Các thí nghiệm mài mòn theo những tiêu chuẩn này được thực hiện trên các loại vật liệu tùy thuộc vào độ mài mòn dịch vụ.

Phương pháp thí nghiệm này cho phép đo so sánh để kiểm tra tính đồng đều của các sản phẩm nhất định và các giá trị đo của chúng là một tham số chính cho đặc tính mài mòn của cao su và chất đàn hồi trong các ứng dụng thực tế.

  • Thiết bị kiểm tra đa năng thích hợp cho các mẫu xoay hoặc cố định
  • Khoảng cách thí nghiệm chỉnh sửa được (nửa khoảng tiêu chuẩn) cho các mẫu mềm
  • TẮT tự động khi bàn bảo vệ bị đẩy lên hoặc trượt khoảng thí nghiệm
  • Máy cắt điện nhiệt tránh được quá tải
  • Kẹp mẫu và bộ chia độ điều chỉnh dùng để thiết lập giới hạn dung sai
  • Lực tiếp xúc 2.5 N đến 10 N, khác biệt thông qua việc trao đổi khối trọng

 

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin