###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfwerkzeuge für Biegeprüfungen

Thiết bị cho thí nghiệm uốn

Ứng suất uốn là một trong những hình thức tải ứng suất thông thường nhất trong thực tế. Các hệ số quan trọng bao gồm đường kính bệ thí nghiệm, chiều dày và chiều rộng mẫu thử, đặc tính mẫu thử thường đạt được bằng thí nghiệm uốn 3 điểm hoặc 4 điểm. 

  • Chúng tôi cung cấp các bộ dụng cụ thí nghiệm uốn riêng lẻ hoặc hoàn chỉnh cho các thí nghiệm theo các tiêu chuẩn khác nhau.
  • Chúng tôi xây dựng thiết bị thí nghiệm uốn theo các yêu cầu đặt biệt của bạn.
  • Dễ dàng vận hành, thí nghiệm chính xác, nhanh chóng thậm chí cả khi thay đổi mẫu.
  • Dễ dàng chỉnh sửa độ mở rộng cho phép kiểm tra uốn với các mẫu thử có chiều dài khác nhau trong các ứng dụng.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin