###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfwerkzeuge für mehrkanalige Federprüfung

Thiết bị kiểm tra lò xo đa kênh

Những thiết bị dùng để kiểm tra lò xo đa kênh cho phép đo đặc tính của lò xo nén xoắn (đường cong đặc tính, độ phân bổ lực, điểm xuyên thủng) và bộ giảm chấn/run

 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu