###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Bao bì y tế

Các sản phẩm từ ngành y tế và dược phải được đóng gói một cách nghiêm ngặt và phải đảm bảo tính an toàn của sản phẩm trong một thời gian dài lưu trữ. Bao bì đóng gói được tạo thành từ nhiều loại vật liệu khác nhau, trong nhiều hình thức hình học và có thể được trang bị các chức năng đặt biệt


Videos

 

Torsion tests on Luer Lock fittings - Torsionsprüfung an Luer Lock Verbindungen

Torsion tests on Luer Lock fittings - Torsionsprüfung an Luer Lock Verbindungen
Video 00:00:39
142_Luer_lock_01.wmv (9.2 M)
 

Testing sealed-seam strength - Prüfung der Siegelnaht

Testing sealed-seam strength - Prüfung der Siegelnaht
Video 00:00:32
141_Siegelnaht_01.wmv (12.3 M)
 

Push & Turn Test on Screw Caps

zwicki-Line Torsion for push & turn tests on pharmaceutical packing zwicki-Line Torsion für push & turn an ...
Video 00:00:56
54_Push_and_Turn_Test_on_Screw_Caps.wmv (5.1 M)
 

Determination of the tip cap torque - Bestimmung des Abdrehmomentes der TipCap

Determination of the tip cap torque - Bestimmung des Abdrehmomentes der TipCap
Video 00:00:45
139_Tip_cap_01.wmv (13.8 M)
 

Non-destructive on seal integrity - Nicht zerstörende Dichtigkeitsprüfung an Ampullen

Non-destructive on seal integrity (Residual Seal Force) with Zwick materials testing machine -Nicht ...
Video 00:01:09
107_Residual_Seal_Force.wmv (9.1 M)